ODTÜ EGE MEZUNLAR DERNEĞİ
0232 445 55 15
dernek@odtuemd.org.tr
1453 Sok. No:8 D:1 Alsancak / İzmir
Birlikte daha güçlü...
Ana sayfa  |  Hakkımızda  |  Üyelik  |  Burs  |  Kariyer  |  Etkinlikler  |  Galeri  |  İletişim
Üye Girişi
E-posta
Şifre
+ Hemen Üye Ol
+ Şifremi Unuttum

Kariyer
İş ve staj arayan ODTÜ'lüleri,
işveren ODTÜ'lülerle buluşturuyoruz.
İş / Staj Arayanlar >>
İşverenler >>

Kim, Nerede, Ne Yapıyor?
Mezunlarımıza ulaşabilir, herhangi bir konuda dayanışma sağlayabilirsiniz.

Hakkımızda

Misyon

1975 yılında kurulan derneğimizin amacı, yaşamımızın her alanında ODTÜ'lü olmanın farkını, ruhunu ortaya koyarak, mezunlar arası diyaloğu artırmak, dayanışma ve yardımlaşma ortamı hazırlamak, mezunlara iş imkanı sunmak, üniversitemizin öğrenim sürecine maddi ve manevi destek olmak, ODTÜ gelenek ve kültürünü korumak, bu kültüre uygun, bilim, eğitim ve sanat alanlarında düzenli, geniş katılımlı etkinlikler düzenlemek, yaşam kalitesini artıran projeler üretmek ve mezunların bilgi birikimlerini ülkenin ve üniversitenin gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmektir.

Yönetim Kurulu

Asil ve Yedek Üyeler
Fatih SEYHAN (EE'79)
Turgay CEYLANİ (MAN'84)
Ahmet Ufuk NURHAN (IR'05)
Özgür TOPAÇ (ME'97)
Meriç KUL (ME'00)
Tuğçe ÖKTEM (CHE'13)
Birsen YİTİM (CHED'91)
Elif TURAK (ECON'95)
Tuğba EFE (CHEM'06)
Can Erdi KARA (AE'09)

Denetim Kurulu

Asil ve Yedek Üyeler
Melih AKSOY (ME'79)
Melih KUTLU (EE'85)
Yasemin UZAKGÖREN (CRP'01)
Semih DERECE (PADM'81)
Hürcan TÜRKMEN (ME'79)
Sergenç İNELER (PHIL'04)

Onur Kurulu

Öcal BENGİSU (CE'68)
Temel ŞENOCAK (EE'69)
Semih KUMBASAR (CHE'78)
Günseli ÜNLÜTÜRK (METE'79)
Nuri ERÇETİN (CE'81)

Komiteler

Burs Komitesi
Melih AKSOY (ME'79)
Melih KUTLU (EE'85)
Ahmet Ufuk NURHAN (IR'05)
1. Burs fonuna kaynak sağlanması için üyelerimiz ile görüşür, üyelerimizin yoğun olduğu firmaları ve burs verebilecek potansiyel mezunlarımızı ziyaret eder.
2. Etkinlik komitesi ile birlikte burs fonuna kaynak sağlamak için çalışır.
3. Burs verilecek öğrencilerde aranacak koşulları belirler ve seçimlerini yapar.
4. Burs alan öğrencileri ve performanslarını takip eder, danışmanlık hizmeti verilmesini sağlar.
5. Burs alan öğrencilere danışmanlık yapabilecek üyelerimizi bulur ve görevlendirir.
Toplumsal Projeler Komitesi
Elif TURAK (ECON'95)
Can Erdi KARA (AE'09)
Tuğba EFE (CHEM'06)
1. Dünya, Ülkemiz, Ege bölgemiz ve Kentimiz gündeminde yer alan veya yer alacağı öngörülebilen konularda, Üniversitemiz kültürü ve Derneğimiz amaçları ve tüzüğüne uygun olarak, ilgili sivil toplum örgütleri ile ortak projeler ve etkinlikler düzenler.
2. İletişim içinde bulunduğumuz sivil toplum örgütleri etkinliklerinden üyelerimiz ve mezunlarımızın yararına olabilecek veya bilgilenmelerini sağlayacak olanlar için grubumuza duyuru yaparak katılım sağlar.
Basın Yayın ve Tanıtım Komitesi
Meriç KUL (ME'00)
Birsen YİTİM (CHED'91)
1. ODTÜ'lü ruhunu yansıtan görüş ve düşünceleri, yazılı ve görsel basında, Dernek web sayfamızda veya internet ortamında yer alan diğer platformlarda yayınlar veya yayınlatır.
2. Güncel haberleri takip ederek Derneğimizin web sayfasına alır veya dernek üyelerine bilgilendirme amaçlı duyurular yapar.
3. E-posta grubumuzda yapılan duyuruların Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri platformlarda sosyal paylaşımını sağlar.
4. Üniversitemizin ve Derneğimizin tanıtılması için Rektörlük ve bölgemizdeki liselerin rehberlik öğretmenleri veya yöneticileri ile işbirliği içinde çalışmalar yapar.
Üyelik ve İnsan Kaynakları Komitesi
Ahmet Ufuk NURHAN (IR'05)
Meriç KUL (ME'00)
Birsen YİTİM (CHED'91)
1. İş değişikliği veya başka nedenlerle bölgemiz dışına çıkan, istifa eden veya vefat eden üyelerimizin kayıtlarının düzeltilmesini, iletişim bilgilerinin güncellenmesini, elektronik ortamda saklanmasını ve takibini sağlar.
2. Üye ödentilerinin aksamaması için gerekli önlemleri alır.
3. Üye sayısının artırılması için yönetim kuruluna öneri getirir.
4. Mezunlarımızın yoğun olarak çalıştığı firmalarda işyeri temsilcisi belirler ve temsilciler aracılığıyla üye sayısının ve etkinliklere katılımın artmasına çalışır; YK ile işyeri temsilcilerinin iletişimini sağlar.
5. İş arayan mezunlarımıza; duyuru yapılarak, web sayfamızda yer verilerek, meslek odaları ve mezunlarımızın yönettiği firmalar ile yakın temasta olarak, iş olanağı sağlanmasına çalışır.
6. Eleman arayan kuruluşları e-posta ve diğer sosyal iletişim gruplarımızda duyurarak, mezunlarımızın iş başvurusu yapmasını sağlar.
7. Üyelerimiz tarafından yeni kurulan işletmeleri bir kereliğine ücretsiz olarak e-posta grubunda ve web sayfamızda tanıtır.
Dernek Temsilciği ve Lokal Komitesi
Fatih SEYHAN (EE'79)
Birsen YİTİM (CHED'91)
Elif TURAK (ECON'95)
Tuğba EFE (CHEM'06)
1. Genel Kurul adına Tüzük revizyonları yapar.
2. YK tarafından gerek görüldüğünde Dernek Merkezi adresi için içki ruhsatının alınmasını sağlar.
3. YK tarafından gerek görüldüğünde Dernek merkezi iç tasarımının yenilenmesini, sergi ve benzeri etkinliklere hazır hale getirilmesini düzenler ve yönetir.
4. Dernek merkezinin isteyen firma ve kuruluş toplantıları için kullanılmasını sağlayarak gelir elde eder.
5. YK tarafından uygun görülen iş sahibi üyelerimiz ile birlikte tanıtım, seminer, panel ve benzeri etkinlikler yaparak üyelerimize destek çalışmalarını yürütür.
6. Tüzüğümüzde belirtilen illerde ve YK tarafından uygun görülen ilçelerde şube veya temsilcilik oluşturur ve YK ile iletişimlerini sağlar.
Sosyal ve Sportif Etkinlikler Komitesi
Özgür TOPAÇ (ME'97)
Tuğçe ÖKTEM (CHE'13)
Elif TURAK (ECON'95)
Tuğba EFE (CHEM'06)
Can Erdi KARA (AE'09)
1. ODTÜ gelenek ve kültürüne uygun, bilim, eğitim, spor ve sanat alanlarında üyeleri kaynaştırmaya yönelik etkinlikleri geniş katılımlı olarak düzenler.
2. YK tarafından gerekli görülen veya ihtiyaç duyulan konularda üye ve mezunlarımıza yararlı olabilecek eğitim, sergi, seminer, söyleşi, gezi, spor etkinliği veya turnuva düzenler.
3. Mezun ve üyelerimizin katılımını artırarak aidat toplama oranını ve üye sayımızı yükseltecek, Derneğimize veya burs fonumuza gelir sağlayacak etkinlikler düzenler.

© ODTÜ Ege Mezunlar Derneği
1453 Sok. No:8 D:1 Alsancak / İzmir      Tel: 0232 445 55 15      E-posta: dernek@odtuemd.org.tr